Oliver van den Berg

Rednerpult

2008

Präsentationspult / Presentation Desk

Präsentationspult / Presentation Desk
Größe variabel / variable size
Aluminiumguß / cast aluminium
2008
Photo: Thomas Bruns, Berlin